Nationale Jeugd Ergometerwedstrijden

Zaterdag 28 november 2020, Roeivereniging De Laak
Zaterdag 16 januari 2021, Uithoornse Roei-en Kanovereniging Michiel de Ruyter
Zaterdag 30 januari 2021, Baarnse Watersportvereniging De Eem

Wedstrijdgegevens

Ergometerwedstrijd voor alle jeugdroeiers tot en met 18 jaar die het afgelopen jaar niet aan nationale boord aan boord wedstrijden over 2 km hebben meegedaan.

In verband met de Corona-maatregelen zijn er dit jaar geen estafette wedstrijden en wedstrijden op slides, enkel individuele nummers.

Uitgeschreven nummers

NrCategorieGeboortejaarAfstand
1M112011250 meter
2J112011250 meter
3M092009 of later250 meter
4J092009 of later250 meter
5M072007 of later250 meter
6J072007 of later250 meter
7M052005 of later500 meter
8J052005 of later500 meter
9M032003 of later500 meter
10J032003 of later500 meter
11MW052005 of later500 meter
12JW052005 of later500 meter

Deelnemers worden ingedeeld in wedstrijdcategorieën op basis van hun geboortejaar.

Bepalingen

 • Wedstrijdnummers 1 t/m 12 zijn individueel. De afstand wordt twee keer geroeid. Het dagklassement wordt opgemaakt uit het totaal van de twee behaalde tijden. De winnaar is degene met de snelste tijd over de twee wedstrijden.
 • Wedstrijdnummers 11 en 12 zijn toegevoegd voor jeugdwedstrijdroeiers om in tijden van corona zoveel mogelijk deelnemers mee te kunnen laten doen.
 • Nummers met minder dan 2 inschrijvingen worden, indien mogelijk, samengevoegd met een ander nummer.
 • Aan roeiers/roeisters die aan alle drie wedstrijden hebben deelgenomen en in hun categorie over de drie wedstrijden tezamen de snelste tijd hebben geroeid wordt een beker ter beschikking gesteld.
 • Aan de vereniging met het hoogste aantal punten over de 500 meter tijd van de individuele roeiers over de drie wedstrijden tezamen wordt een verenigingsprijs uitgereikt. Punten naar rato van het aantal deelnemers in de uitslag. De laatste roeier krijgt 1 punt, de voorlaatste 2 punten, etc.
  Het totaal aantal punten per vereniging wordt gedeeld door de wortel van het aantal uitslagen per vereniging.
 • Aanvang eerste heat, afhankelijk van het aantal deelnemers 09:30 of 10.00 uur
 • De start bestaat uit een optisch en een akoestisch signaal. Wie voor de tweede keer een valse start veroorzaakt wordt gediskwalificeerd
 • De wedstrijden zijn gebonden aan het Reglement voor Roeiwedstrijden van de K.N.R.B.

Regels

Inschrijvingen

 • Inschrijving op basis van geboortejaar. Na het sluiten van de inschrijving worden de deelnemers ingedeeld in de voor hun bestemde categorie.
 • Inschrijvingen via het inschrijfpagina op deze website
 • Inschrijvingen alleen door één verenigingsvertegenwoordiger, dus geen meerdere inschrijvers per vereniging.
 • Er kan in één keer voor alle drie wedstrijden worden ingeschreven
 • Alleen deelnemers die in één keer voor alle drie wedstrijden hebben ingeschreven tellen mee voor het algemeen klassement.
 • Maximum aantal deelnemers is 150; inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Tot 100 individuele inschrijvingen wordt in één blok gestart.
 • Boven de 100 inschrijvingen kan de wedstrijdleiding beslissen dat er in twee blokken wordt gestart.

Inschrijven kan hier.

De wedstrijd

 • Warmroeien is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimtes.
 • Voor de wedstrijd heeft de roeier korte tijd om de dragfactor af te stellen
 • Het is tijdens de individuele wedstrijden slechts aan de deelnemers van de desbetreffende heat en één coach per roeier toegestaan zich in het wedstrijdgedeelte te bevinden.
 • Tijdens de estafettes mogen alleen de deelnemers en één begeleider van het team zich in het wedstrijdgedeelte te bevinden. Mee helpen van de coach is niet toegestaan. Alleen aanmoedigen en mondelinge aanwijzingen van de coach zijn toegestaan.
 • Op het gehele terrein en in het verenigingsgebouw geldt een rookverbod.
 • Tijdens de wedstrijden worden er geen alcoholische dranken geschonken.

Aansprakelijkheid

 1. De verenigingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of diefstal van goederen of schade aan goederen
 2. De vereniging kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel van deelnemers aan de wedstrijd.

E-mailadressen

 1. Roeivereniging De Laak : wedstrijdroeien@rvdelaak.nl
 2. Uithoornse Roei-en Kanovereniging Michiel de Ruyter Jeugdergo@mdr.nu
 3. Baarnse Watersportverening De Eem : wedstrijdjeugd@bwvdeeem.nl
Logo