De organisatoren van de jeugd ergometerwedstrijden besteden graag aandacht aan de bijeenkomst van het VBWJ, Vereeniging ter Bevordering van Watersport onder Jongeren, die gehouden wordt op 21 januari 2018 bij Roeivereniging Willem III.  Het onderwerp, eenvoudig gezegd: zijn er nog genoeg vrijwilligers?,  kan interessant zijn voor veel verenigingen.
Zie onderstaande uitnodiging zoals die te vinden is op de website van het VBWJ.nl.

Zondag 21 januari 2018 13.30 uur – 16.30 uur
Organiseert de commissie VBWJ van de ARB een interactieve bijeenkomst
Handen aan het vlot”; houden we nog voldoende vrijwilligers bij het Jeugdroeien?
De bijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 21 januari 2018 van 14.00 tot 16.30 uur
bij Roeivereniging Willem III te Amsterdam.
Spreker is dr. Jan-Willem van der Roest, die in 2015 promoveerde op het proefschrift ‘From participation to consumption. Consumerism in voluntary sport clubs’ waarvoor hij onderzocht wat de betekenis van consumentisme voor sportverenigingen is en op welke manier sportverenigingen omgaan met mogelijk consumentisme onder de leden.
 De sportvereniging staat voor uitdagende tijden. Maatschappelijke veranderingen als individualisering en flexibilisering lijken een behoorlijk negatieve invloed te hebben op de bereidwilligheid van veel mensen om zich te verbinden aan deze organisaties.
Naast de verminderde populariteit van de vereniging als sportaanbieder hebben veel verenigingen ook te maken met toenemende druk op vrijwilligerswerk.
In zijn lezing gaat Dr.  Jan-Willem van der Roest in op de vraag hoe maatschappelijke veranderingen de sportvereniging raken. Daarbij schenkt hij speciale aandacht aan de positie van de roeivereniging als organisatie. Het ideaal van het amateurisme zoals we dat in (het begin van) de twintigste eeuw kenden speelt in veel roeiverenigingen nog een belangrijke rol. Het is echter de vraag of dit ideaal in de huidige tijd overeind kan blijven.
Daarnaast gaat hij in op de vraag waarom sommige sporten populairder zijn dan anderen en hoe zich dit in de tijd ontwikkelt. Wat betekent dit voor de roeisport?
Programma (wijzigingen voorbehouden)
13:30 Ontvangst met koffie of thee
14:00 Lezing door Dr. Jan-Willem van der Roest
15:00 Pauze met thee of koffie
15:15 Interactieve workshop/discussie o.l.v. Dr. Jan-Willem van der Roest
16:00 Presentatie JongGras
16:30 Afsluiting met hapje en drankje
Toegang is kosteloos
De bijeenkomst is met name bedoeld voor jeugdcommissarissen en bestuursleden van roeiverenigingen die aangesloten zijn bij de Amsterdamsche Roeibond, maar staat ook open voor andere geïnteresseerde roeiverenigingen.
Interesse om deel te nemen? Stuur een e-mail naar. breedteroeien@amsterdamscheroeibond.nl