Tot nu toe hebben elf verenigingen ingeschreven met in totaal 170 ploegen.
De inschrijflijst met huidige stand van zaken: Inschrijvingen_L-KIR-2021-versie-2.pdf

Iedere vereniging ontvangt voor aanvang een uitslagenformulier in Excel dat moet worden ingezonden.
De uitslagen zullen zondag omstreeks 18.00 uur bekend worden gemaakt.

Categorieën: De Laak