Corona

Voorzover nu bekend kunnen de wedstrijden fysiek op locatie worden gehouden. Dus vooralsnog verwelkomen we alle deelnemers graag in Den Haag, Uithoorn en Baarn.

Echter, we werken wel met het polsbanddjessysteem i.v.m. de huidige corona-maatregelen. Iedere deelnemer v.a. 13 jaar moet de corona checkapp kunnen laten zien, evenals bezoekers. Bezoekers (coaches, chauffeurs) willen we wel graag tot een minimum beperken. Namen tevoren doorgeven, corona checkapp aan de deur.

Het kan zijn dat de coronamaatregelen in november nog worden gewijzigd, dan passen we ons aan aan de nieuwe situatie. Meer informatie wordt dan hier op de site geplaatst.

Deelname op eigen vereniging

Aangezen er vorige editie verenigingen uit het hele land meededen willen we iedereen aanmoedigen dat nu weer te doen. Maar voor verenigingen die niet naar Den Haag, Uithoorn of Baarn willen of kunnen komen omdat het te ver is kan gewoon op de eigen vereniging worden meegedaan.

In dat geval kunnen de uitslagen van de op de eigen vereniging geroeide races gewoon worden opgestuurd. Deze uitslagen tellen echter niet mee voor het klassement en worden apart gepubliceerd. Eigenlijk gaat het dan om een virtuele wedstrijd à la het coronajaar 2020.


Logo
Categorieën: Algemeen